Αναβολή του μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Αναβολή του μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Ξένη Γλώσσα δεν θα
πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 30-09-2022 και ώρα 14:00-16:00,
λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης.


Από την Γραμματεία του Τμήματος