«Γραμμική Άλγεβρα» – Διεξαγωγή Εργαστηρίων

Την Δευτέρα 3/10/2022 και την Τρίτη 4/10/2022 τα Εργαστήρια του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα» θα διεξαχθούν μόνο για τα παρακάτω τμήματα ώς ακολούθως:
Τμήμα Ε1: Δευτέρα 3/10/2022, 16:00 – 18:00
Τμήμα Ε2: Δευτέρα 3/10/2022, 18:00 – 20:00
Τμήμα Ε3: Τρίτη 4/10/2022, 18:00 – 20:00
Άρα θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές των Τμημάτων Ε1, Ε2 και Ε3.

Οι φοιτητές που έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα Ε4, Ε5 και Ε6 δεν θα προσέλθουν για εργαστήριο την εβδομάδα από 3/10/22 έως 7/10/22 αλλά την επόμενη, δηλαδή από 10/10/22 έως 14/10/22.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα βγεί σύντομα για ολόκληρο το εξάμηνο και θα αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο Elearning.

Προσέξτε οτι η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική στα εργαστήρια και θα παρθούν απουσίες.

Εκ του διδάσκοντος