Υποτροφίες του ιδρύματος FULBRIGHT

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε./Α.Σ.,

Σας διαβιβάζουμε, σε συνημμένο αρχείο Ανακοίνωση Υποτροφιών του  Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες Πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο: greekprogram@fulbright.gr .

Έγγραφο α

Έγγραφο β

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Ευθυμίου

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &

Διασφάλισης Ποιότητας

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι

Τηλ.: (+30) 210 3443386