ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγραμμάτα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 (ΕΣΠΑ 2014-20) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ότι η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα από την Τετάρτη 5/10/2022 έως Τετάρτη 19/10/2022.Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

https://praktiki.teicm.gr/announcement/176-01-04102022

Με εκτίμηση,

cid:image001.jpg@01D19B0B.6CD3A410Δήμου Παράσχου Σωκράτης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνT +30 23210 49374          dimousoc@ihu.gr | https://praktiki.teicm.gr