Αναβολή του μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Ξένη Γλώσσα δεν θα
πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 07-10-2022 και ώρα 14:00-16:00,
λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης.


Από την Γραμματεία του Τμήματος