ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12-10-2022 και ώρα 13:00, στο κεντρικό
αμφιθέατρο του Τμήματος (ισόγειο), θα πραγματοποιηθεί καλωσόρισμα των
πρωτοετών φοιτητών και παρουσίαση της λειτουργίας του Τμήματος.
Στην παρουσίαση του Τμήματος μπορούν να παρευρεθούν όλοι οι φοιτητές.

Με εκτίμηση
Η Γραμματεία του Τμήματος