ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα Διαβιβαστικό Έγγραφο, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Ανακοίνωση, αναφορικά με το «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Σοφία Πουλιδάκη

Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών

Διεύθυνση Υποτροφιών

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών