Νέο πρόγραμμα MSCA4Ukraine στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέο πρόγραμμα MSCA4Ukraine στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σας προωθούμε προς ενημέρωση και ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων, συνδέσμους σχετικά με το νέο πρόγραμμα  MSCA4Ukraine, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέχει, με ειδικές υποτροφίες, τη δυνατότητα σε ερευνητές από την Ουκρανία να συνεχίσουν την εργασία τους μεταξύ άλλων σε ακαδημαϊκούς οργανισμούς των κρατών-μελών, διατηρώντας παράλληλα τη διασύνδεση με τη χώρα τους.


Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους οργανισμούς υποδοχής είναι η 24η Οκτωβρίου 2022.

Κόμβος προγράμματος: https://sareurope.eu/msca4ukraine/

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCA4Ukraine-Call-for-Applications-Sept-2022.pdf

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του προγράμματος:
https://sareurope.eu/wp-content/uploads/2022/09/MSCA4Ukraine-Terms-of-Reference-for-Applicants-28-Sept-2022.pdf

​ 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με εκτίμηση,

Κατερίνα Λενάκη

Τμήμα Ε΄ Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

​Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων