Αλλαγή της ημέρας Διδασκαλίας του μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»


Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Ξένη Γλώσσα» θα διδάσκεται κάθε
Τετάρτη και ώρα 11:00- 13:00, στην αίθουσα 302 (στο κτίριο της ΣΤΕΦ).


Από την Γραμματεία του Τμήματος