ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Η προκύρυξη