Αναβολή μαθημάτων του κ. Πολίτη

Τα μαθήματα Θεωρία της Πληροφορίας και Δίκτυα Υπολογιστών δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων

Α. Πολίτης