Χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα ΑΕΙ το ακαδ. 2021-2022

Το έγγραφο

Επισυνάπτεται:

  To με αρ. πρωτ. ΔΦ20.2/21720_2022-10-13 έγγραφο περί χορήγησης χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα ΑΕΙ της χώρας το ακαδ. έτος 2021-2022

για τις δικές σας ενέργειες (ενημέρωση σπουδαστών)

Για το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Παν/πολης Σερρών
 Αγγελική Ιωαννίδου