ΚΥΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Το έγγραφο

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr