Αναβολή εργαστηρίου Μηχανικής Μάθησης

Το εργαστήριο Μηχανικής Μάθησης δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 27/10/22 λόγο ασθενείας του διδάσκοντος.

Ο Διδασκων

Χ. Στρουθόπουλος