ΘΕΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σας διαβιβάζουμε έγγραφα για ενημέρωσή σας και ενημέρωση όλων των υπαλλήλων σας.

Για την προβολή των εγγράφων ακολουθήστε τους συνδέσμους:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%973%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%95%CE%A8%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A33%CE%9546%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%94-%CE%9F6%CE%A6?inline=true

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των εγγράφων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής τους.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Τσόλκας

____________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δ’ Μητρώου

Τηλ. 210 344 3150