Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας

Στο μάθημα <Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας> θα δοθεί πρόοδος τις ημέρες

Δευτέρα 14/11/2022 και ώρες 16:00 – 18:00 και 18:00 – 20:00
Τρίτη  15/11/2022 και ώρα 18:00 – 20:00

Δευτέρα 21/11/2022 και ώρες 16:00 – 18:00 και 18:00 – 20:00
Τρίτη  22/11/2022 και ώρα 18:00 – 20:00

Μ. Αθανασίου