Τελική εξέταση παρατηρητών εργαστηρίου κινητών επικοινωνιών

Η εξέταση για τους παρατηρητές θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9/12/2022 στις 2μ.μ. στο αμφιθέατρο του τμήματος.

  1. Οι παρατηρητές παλαιοτέρων ετών θα εξεταστούν στο τεύχος «Κινητές Επικοινωνίες Εργαστήριο – Δρ. Απόστολος Γεωργιάδης»
  2. Οι παρατηρητές του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 θα εξεταστούν στο τεύχος «Εργαστηριακές Μετρήσεις Σημάτων στις Κινητές Επικοινωνίες –  Δημήτριος Μάνος Ε.ΔΙ.Π. »

Ο διδάσκων.