ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές-τριες ότι: 

Στις 08/12/2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:00-21:00, αίθουσα 302, θα εκτελεστεί το  εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος

Η μορφή της εργασίας που θα προσκομίσετε θα επιγραφεί από τον διδάσκοντα την ώρα του εργαστηρίου.

Το ποσοστό συμμετοχής του βαθμού εργαστηρίου στο  βαθμό του μαθήματος θα ανακοινωθεί από το διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

καθ. Μ. Αθανασίου