Εξέταση Παρατηρητών «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων»

Υπενθυμίζεται στους παρατηρητές του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων» ότι τελική εξέταση θα γίνει δια ζώσης στον χώρο του εργαστηρίου στις 14/12 στις 12:00.

Πριν την προσέλευσή τους, οι παρατηρητές, θα πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf μέσω του ειδικού χώρου που έχει διατεθεί για αυτόν τον σκοπό μάθημα στο elearning.cm.ihu.gr

Η εργασία που πρέπει να παραδώσουν οι παρατηρητές είναι η: Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων (Firewalls, DMZ, Access Lists). Η εργασία πρέπει να παραδοθεί πλήρως (απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις) καθώς και η εξέτασή τους θα γίνει σε αυτή την εργασία.Πρέπει να υποβληθεί ένα αρχείο pdf που θα περιέχει μόνο τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Σχήματα και εικόνες μπορούν να προστεθούν μόνο εφόσον χρειάζονται για την απάντηση ή την ερμηνεία της.

Ο Διδάσκων