Εργαστήριο Ψηφιακά Κυκλώματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

Αφορά τους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ψηφιακά Κυκλώματα» χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ψηφιακά Κυκλώματα» και επιθυμούν να εξεταστούν από τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ, μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη 22-12-2022  και ώρα 10:00 π.μ. στο εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων.