ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η διάλεξη της 22ας Δεκεμβρίου 2022 στο μάθημα Λογική Σχεδίαση αναβάλλεται για την Πέμπτη 12/1/2023, λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος