ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η διάλεξη της 21ης Δεκεμβρίου 2022 στο μάθημα Ψηφιακά Κυκλώματα αναβάλλεται για την Τετάρτη 11/1/2023, λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος