Σήματα και Συστήματα 20 Δεκεμβρίου 2022

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ότι η διάλεξη του μαθήματος Σήματα και Συστήματα στις 20 Δεκεμβρίου  2022 αναβάλλεται για την Τρίτη 10/1/2023, λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα.

Ο διδάσκων
Δημήτριος Ευσταθίου