Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ «Προγραμματισμός Ι – Εργαστήριο» Εξέταση εξαμήνου 2022-2023

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» για τους σπουδαστές ΤΕΙ δηλαδή:
1- σπουδαστές ΤΕΙ  με υποχρέωση παρακολούθησης      και
2- σπουδαστές ΤΕΙ  παρατηρητές,
θα διεξαχθούν στις 12-1-2022 (Πέμπτη) και ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας (ΣΠ010)» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις:
1.          Ο φοιτητής να  έχει δηλώσει το μάθημα «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» στο e-gram.
2.          Να έχει αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, πάσο, ΑΔΤ, κλπ

Ο διδάσκων
Ιορδάνης Ζιώγας
ΕΔΙΠ