ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΕΒΡΑΣ

ΔΙΑΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/2023
16:00 – 17:00 TMHMA E1
17:00 – 18:00 TMHMA E4
18:00 – 19:00 TMHMA E2
19:00 – 20:00 TMHMA E5
ΤΡΙΤΗ 10/1/2023
18:00 – 19:00 TMHMA E3
19:00 – 20:00 TMHMA E6