ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Η΄ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜcGill ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τζιώτζιου Χριστίνα

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310 807 545

E-mail:ctziotziou@ihu.gr