Μηχανική Μάθηση Θεωρία

Το μάθημα της Τρίτης 10/1/23 μετατίθεται την προηγούμενη της ημέρας εξέτασης της θεωρίας.

Θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά (zoom) σε ώρα που θα ανακοινωθεί.

Ο Διδάσκων.