Οπτικός Εργαστήριο

Η τελική αξιολόγηση του Εργαστηρίου » Οπτικός Προγραμματισμός (ΤΕΙ) » θα διεξαχθεί την Τρίτη, 17 Ιαν 2023 και ώρα 08:00 – 09:00 στην αίθουσα «Τεχνολογίας Λογισμικού» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ο διδάσκων, 

Δρ. Θ. Λάντζος