1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – Τετάρτη 15-Φεβρουαρίου 2023