Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ότι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» – MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους, το χρονικό διάστημα από 22/02/2023 έως 05/03/2023, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/188-prosklisi-ear-2022-23-pe

cid:image001.jpg@01D19B0B.6CD3A410Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνT +30 23210 49373 / 49374praktiki.espa@cm.ihu.gr | https://praktiki.teicm.gr