ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Θ (TEI)

Σέρρες, 02-03-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ, που δήλωσαν το μάθημα ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-Θ, στις δηλώσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023, θα εξεταστούν την Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 16:00, στην αίθουσα 302.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθυνθείτε είτε στην γραμματεία είτε στον διδάσκοντα καθηγητή.

-- 
Η γραμματέας
Σοφία Αλβανούδη
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341