ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3742/28-02-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ».

 Τζιώτζιου Χριστίνα

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

 Τηλέφωνο: 2310 807 545

E-mail:ctziotziou@ihu.gr