Υποτροφίες της Τσεχικής κυβέρνησης για θερινά μαθήματα σλαβικών σπουδών για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2022-2023

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα σχετικά με«Υποτροφίες της Τσεχικής κυβέρνησης για θερινά μαθήματα σλαβικών σπουδών για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2022-2023».

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2

Έγγραφο 3

Έγγραφο 4

Έγγραφο 5

Με εκτίμηση

Δήμητρα Χωραφά

τηλ: 210-344 2321  (γραφείο 1056)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ