Διδακτική και τεχνικές παρουσίασης

Το μάθημα «Διδακτική και τεχνικές παρουσίασης» θα διεξάγεται στο Αμφιθέατρο του τμήματος και όχι στην αίθουσα 103. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πλατφόρμα e-learning του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Δρ. Βασίλειος Σάλτας