Περίληψη Προκήρυξης Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΜ ΜΠΥΤ ΔΙΠΑΕ (2023 Εαρινό)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Σέρρες, 07/03/2023

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε στη σελίδα του τμήματος Σπουδές –> Διδακτορικές Σπουδές (http://ict.ihu.gr/didaktoriko)