Παράταση στις δηλώσεις για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Σέρρες, 20-03-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου, έως και 31/03/2023.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να οριστικοποιούν την δήλωσή τους, έτσι ώστε να μην είναι στην κατάσταση «ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ». Όσες δηλώσεις παραμείνουν στην κατάσταση «ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ» μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα οριστικοποιηθούν.

Γραμματεία Τμήματος

-- 
Η γραμματέας
Σοφία Αλβανούδη
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341