Εργαστήρια συμβουλευτικής

Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων συμβουλευτικής, που υλοποιούνται μέσω του  προγράμματος υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων της ΕΘΑΑΕ και του Τμήματος Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eleni Vouchara

Committee of Special Account Management,

International Hellenic University

T +30-2310-474563  | F +30-2310-474569           

vouchara@ihu.grhttp://rc.ihu.edu.gr