Πρόσκληση για την ημερίδα ΜΟΔΙΠ (5/4/2023)

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας
και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος”, διοργανώνεται σειρά
ενημερωτικών/εκπαιδευτικών Ημερίδων με θέμα: «Εκπαίδευση Προσωπικού
και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας».

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί την
Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, στο Αμφιθέατρο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων
της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, μεταξύ των ωρών 10:00 – 16:00.
Το αντικείμενο της Ημερίδας αφορά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Strategic Management – Ηγεσία (Στρατηγική)
2. Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων
3. Η διοίκηση ποιότητας και η βελτίωση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ποιότητας
Εισηγητές των εκπαιδεύσεων είναι έμπειρα στελέχη των Συμβουλευτικών
και Εκπαιδευτικών Εταιρειών AQS & ABPM.
Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής έως 3 μέρες
πριν την εκδήλωση στη διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef6kG1C958_RZSNr1WjDkDlroFYQ9ft3on3c6rI1_4I9DgHg/viewform
Στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν: Βεβαίωση Παρακολούθησης και
Βεβαίωση Πιστοποίησης Γνώσεων με την επιτυχή ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ihu.gr/modip/imerides/

Ωρολόγιο πρόγραμμα Πρόσκληση

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Δι.Πα.Ε.
Τηλέφωνο: 2310 013592, Email: kdiamant@ihu.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου