ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2023-2024

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 Τζιώτζιου Χριστίνα

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

 Τηλέφωνο: 2310 807 545

 E-mail:ctziotziou@ihu.gr