Προκήρυξη μίας (1) θέσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΦΕΚ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Πληρ.: Α. Ιωαννίδου
Τηλ.: 2321049141
email:protocolo@cm.ihu.gr