Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

Αξιότιμες και Αξιότιμοι κ.κ. Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, κατά την 102η Σύνοδο των Πρυτάνεων, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σας αποστέλλουμε τον υπερσύνδεσμο στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, όπου έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά».

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el

Θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός σας.

Πάντα με εκτίμηση,

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ομότιμος Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας