ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Προκήρυξη Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2023

Επισήμανση ότι οι ημερομηνίες επίσκεψης στην αλλοδαπή είναι από 02-10-2023 έως 30-12-2023 (σελίδα 5 της Προκήρυξης)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με εκτίμηση,

Λ. Πλαγιανάκου

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

e-mail: loukia@minedu.gov.gr

Τηλέφωνο: 210-3442354