ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σας προωθώ ανακοίνωση συνέχειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για τους φοιτητές/αποφοίτους του Πανεπιστημίου.
1ο Εργαστήριο Συμβουλευτικής : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 09/05/23
2ο Εργαστήριο Συμβουλευτικής: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ : ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ (επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά κατόπιν μεγάλου ενδιαφεροντος από τους φοιτητές) 17/05/23

Επισυναπτόμενα είναι και δυο αρχεία που αναφέρονται στις ενέργειες που απαιτούνται για την συμμετοχή στα εργαστήρια
Παρακαλώ όπως αναρτήσετε τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των τμημάτων σας.
Με εκτίμηση
Γ Ζεκος