13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο

Το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ διοργανώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.

Υποβολή εργασιών μέχρι 1 Μαΐου 2023.

http://etpe23.cs.ihu.gr/13th-panhellenic-international-conference/

http://etpe23.cs.ihu.gr/11th-panhellenic-conference/

Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίου: http://etpe23.cs.ihu.gr/


Dr. Ioannis Kazanidis (BSc, MSc, PhD)

Assistant ProfessorComputer Science Department, International Hellenic UniversityAdvanced Educational Technologies and Mobile Applications Labe  | kazanidis@cs.ihu.grt. | +30 2510 462625a. | Office ΦΕ319, DIPAE, Agios Loukas, Kavala, Greece[Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Academia][LingedIn][Skype name: ikazanidis]