Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2023

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα  έγγραφα  σχετικά με  “ Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2023

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

ΕΓΓΡΑΦΟ 2

ΕΓΓΡΑΦΟ 3

ΕΓΓΡΑΦΟ 4

ΕΓΓΡΑΦΟ 5

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ