ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ετήσια θητεία, ήτοι από 1-9-2023 έως 31-8-2024.

Η προκήρυξη

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr