Προγραμματισμός ΙΙ

Το μάθημα Προγραμματισμός II δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3/5 λόγω ασθένειας του διδασκοντα. Θα γίνει αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Ν. Πεταλίδης