Ενημέρωση των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και ανάρτηση των προκηρύξεων στις ιστοσελίδες των Τμημάτων της Σχολής

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα

Σας στέλνουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων σας καθώς και την ανάρτηση των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα των Τμημάτων σας.

ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ

Η Γραμματέας της Σχολής

Ελεκίδου Κυπαρισσία