Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ετήσια θητεία, ήτοι από 1-9-2023 έως 31-8-2024.

Η Προκήρυξη

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr