ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ (ΤΗΣ) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ(ΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόσκληση

Αίτηση

Τζιώτζιου Χριστίνα

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310 807 545

E-mail:ctziotziou@ihu.gr